Çine Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı Enver Salih Dinçer Sosyal Tesisleri Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çine Belediye Başkan vekili Tuba Dinçer’in başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısında 8 madde görüşülüp karara bağlandı. Gündemin ilk maddesi Çine Belediyesi 2023 Yılı Kesin Hesapları görüşülerek madde oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin ikinci madde gereğince İç Anadolu Belediyeler Birliği için asil üye İbrahim Çavdar, yedek üye Mustafa Demir seçildi. Gündemin üüncü maddesinde Aydın İli Afet Hizmet Birliği için asil üye Metin Karadağ, yedek üye Ramazan Kılışcı seçildi. Gündemin dördüncü maddesi gereği İklim Değişikliği ile Mücadele Komisyonu üye seçiminde Timuçin Karabulut, Mustafa Demir, Kazım Coşar seçildi. Gündemin beşinci maddesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kadının Güçlendirilmesi Komisyonu üyeleri Evren Aytepe, Tuba Dinçer, Semra Eroğlu seçildi. Gündemin altıncı maddesinde Belediyemiz personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile sözleşme imzalanması konusunda Belediye Başkanı Mehmet Kıvra’a yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre II ve IV Sayılı Cetveller görüşülerek oylandı, madde oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise Belediyemiz 2024 Tarifelerinin güncellenmesi konusu komisyona havale edildi.

Başkan Kıvrak: Gençlerimizle Birlikte Daha Güzel Yarınlar İnşa Edeceğiz Başkan Kıvrak: Gençlerimizle Birlikte Daha Güzel Yarınlar İnşa Edeceğiz