Restorasyon çalışmaları Kasım 2012’de başlayıp 2013 Mayıs ayı içersinde tamamlanacak olan koruma altındaki Şevketiye Mahallesi Namık Gedik Caddesi üzerinde bulunan 240 ada 32 parsel sayılı taşınmaz “ Çine Belediyesi Kültür Sanat Evi” olarak hizmet verecek.

 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Enver Dinçer, “Çine ilçesinde değişik mahallelerde toplam 26 adet yapı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından,  ‘sivil mimarlık örneği yapı’ olduğu gerekçesi ile ‘Taşınmaz Kültür Varlığı-II. Grup Yapı’ olarak 29.06.2010 tarih 2986 sayılı kurul kararı ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır” şeklinde açıklama yaptı.

 

Başkan Dinçer, “Toplu olarak tescil edilen yapılar içinde ilçemiz merkezindeki Namık Gedik Caddesi üzerinde bulunan ve hâlihazırda kullanılmayan taşınmaz için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na taşınmazın “Çine Belediyesi Kültür Sanat Evi” olarak kullanılmak üzere yapmış olduğumuz fonksiyon değişikliği talebimiz Bölge Kurulu tarafından uygun bulundu.” dedi .

 

Taşınmazın alınan kararlara uygun olarak Çine Belediyesi tarafından kamulaştırılmasının yapılıp, röleve, rüstitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlattırılarak Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan uygunluk kararlarının alındığını belirten Çine Belediye Başkanı Dinçer, “ Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında yapmış olduğumuz müracaat sonucunda Aydın Valiliği tarafından projelerin hazırlanması için sözleşme bedelinin yüzde 51’i, projelerin hazırlanmasına müteakip restorasyon uygulamasının yaptırılması işi için ihale bedelinin yüzde 92’si oranında pay aktarılması karar altına alınmıştır. “ diyerek maddi külfetin Valiliğin desteği ile aşıldığını ifade etti.

 

Yerel kültürel mirasın sergilenmesi ve ilçe genelindeki tüm sosyokültürel faaliyetler için ‘Kültür Sanat Evi’nin çok faydalı olacağına değinen Başkan Enver Dinçer , ayrıca Çine Belediyesi Kültür Sanat Evi’nin bir Turizm İnformasyon  Ofisi olarak da kullanılabileceğini belirtti.