Çine Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Havuzlu Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesinin karara bağlandı.

Çine Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan vekili Mehmet Kıvrak başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündemin birinci maddesi, İmar komisyonundan havale edilen Soğancılar Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi ile 165 Sokağın kesişimin de park alanı, yaya yolu düzenlemesi ve regülatör alanını kaplayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonun uygun gördüğü raporun okunması ile oy birliği ile kabul edildi. İkinci ve üçüncü maddeleri, Yeni Mahalle 288 Ada 22 ve 46 parsel sayılı taşınmazlarda sağlık tesis alanı ve otopark alanını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi ve Altınova Mahallesi 102 Ada 97 parsel sayılı taşınmazda akaryakıt istasyonu yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi imar planı komisyonuna sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesi, Cumhuriyet Mahallesi 467 Ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması işinin Çine Belediyesi 5 yıllık İmar ve çalışma programına dahil edilmesi görüşülerek oy birliği kabul edildi. Gündemin beşinci maddesi, Bütçe kalemleri arasında münakale yapılması maddesini açıklama yapan Meclis Başkan vekili Mehmet Kıvrak, “Bütçe kalemleri arasında aktarım yapılması. Bütçede elektrik malzeme alımı, sıhhi tesisat alımı ve sermaye giderlerinden 8 milyon 906 bin lirayı akaryakıt, personel, mal alımı ve elektrik giderlerine aktarım yapacağız. Bu kalemlere harcama yetmediği için sizler de uygun görürseniz aktarım yapacağız” dedi. Gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon üyeleri 1 yıl daha görevde

Gündemin son maddesinde, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu, Trafik, Yol ve Şehircilik Komisyonu, Çevre, Sağlık ve Temizlik Komisyonu, Spor, Gençlik ve Sosyal Aktiviteler Komisyonuları 3 kişiden oluşturularak 1 yıl süre ile görev alması kararlaştırıldı. Buna göre, Mustafa Ali Alkan, Cengiz İnce, Şakir Deniz Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonuna, Özden Okumuş, Hasan Yörük, Mithat Burhan Kandemir Trafik, Yol ve Şehircilik Komisyonuna, Mehmet Yavaş Semra Eroğlu ve Efraim Çayır Çevre, Sağlık ve Temizlik Komisyonuna, Mehmet Utku Şahin, Özden Okumuş ve Evren Aytepe Spor, Gençlik ve Sosyal Aktiviteler Komisyonuna tekrar devam etmeleri oy birliği ile kabul edildi.