Çine Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Özden, yapılandırma hakkında yazılı basın açıklaması yaptı.

Çine Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Özden, pandemi sürecinde Çine esnafına 20 milyon TL kredi dağıttıklarını, kooperatifin toplam plasmanının 60 milyon TL’yi geçtiğini söyledi. Başkan Özden açıklamasında, “Hükümet ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), kredisini ödeyemeyen esnafımıza gerekeli desteği vermek için bir yapılandırmaya gitti. Bunun amacı borcunu ödeyemeyen esnafımızı rahatlatmak. Bu, zorlu süreçte onların yanında olmaktır. Biz de, Çine Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak tüm imkanlarımızı ortaklarımız için seferber ettik. Bu bağlamda 30 Haziran 2020 tarihi dahil, kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortakların 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kooperatife başvuru ve yapılandırma talebinde bulunmaları dahilinde kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına normal faiz işleterek tahsil edilecektir. Temerrüt faizleri tamamen silinecektir. İcraya intikal edenlerin icra masrafları ve avukat paraları ortaklar tarafından ödenecektir. Borcun 24 aya kadar taksitlendirme talebi edildiği halinde yıllık yüzde 10 faiz üzerinden 24 aylık eşit taksitler halinde yapılandırma yapılacaktır. 30 Haziran 2020 tarihinden sonra kooperatif takibine intikal eden kredi borçları yapılandırma kapsamı dışında tutulacaktır. Yapılandırma talebini ortaklardan yazılı olarak alınacaktır. Yapılandırmanın ilk taksiti peşin olarak tahsil edilecektir. Kooperatif gerek gördüğü takdirde icra taahhütnamesi alabilecektir. Hakkında icra takibi yapılmış borca karşılık gayrimenkul ve araçları satışa çıkarılan ortakların kooperatif takibine bulunan borçlarını en az yüzde 50’si tahsil edilerek, geri kalan kısmı 24 aya bölünebilecektir. Ortaklarımızın yapılandırma yaptıktan sonra 3 taksiti üst üstte ödemediği takdirde yapılandırma bozulup, yine eski uygulama devam edecektir. Ortaklarımız bu yapılandırmadan faydalanmalarını canı gölünden istemekteyiz. Biz, kooperatif olarak her zaman ortaklarımızın yanındayız” dedi.