banner289

"Diyanet personeli, askerliğini din görevlisi olarak yapmalıdır.”

Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (DESK) ve Din-Bir-Sen Genel Başkanı Lütfi Şenocak, askerlik konusunda tartışma yaratacak ilginç bir öneriyi gündeme taşıdı.

banner269

Bedelli askerliğe toplumun sıcak bakmadığını, parası olanın askerlik yapmazken, gariban, kimsesiz ve fakir aile çocuklarının askerlik yapmalarının vicdanları rahatsız ettiğini belirten Şenocak, bedelli askerlik konusu bir daha gündeme getirilmemelidir. Gariban aile çocukları vatani görevlerini canları pahasına yaparken, parası olanların askerden kaçmaları kabul edilemez, dedi.

Şenocak, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamasında, son günlerde şehit olan çocuklarımızın ekonomik sıkıntılar yaşayan gariban ailelerin çocukları olduğunu görüyoruz. Bu da vicdanları sızlatıyor. Toplum tarafından tepkiye neden oluyor. Devlet idaresi, bedelli konusunu bir daha gündeme getirmemelidir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve müezzin-kayyım açığı var. Bu açık kapatılıyor, ancak belli bir süreçten sonra yeniden ihtiyaç ortaya çıkıyor. Toplumun dini kuruluşlara ve müesseselere olan talepleri arttıkça din görevlileri açığa da artıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında görev yapan din görevlileri askerliklerini imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak yapmalıdır. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılabilir. Mecliste grubu bulunan siyasi parti milletvekillerinin Meclis’e taşıyacağı bir önerge ile yasal düzenleme rahatlıkla yapılır. Üstelik bundan devlet kazançlı çıkar.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapanlar, askerliklerini de sivil olarak ‘asker öğretmen’ şeklinde sivil okullarda yapabiliyor. Buna benzer bir düzenleme yapılabilir.

Din görevlilerinin, askerliklerini sivil imam-müezzin şeklinde kışlada ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı birimlerde yapması halinde askerin motive edilmesi sağlanacaktır. Kışlada yaşanan pek çok olumsuz olayların ve davranışların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Kışlada, askere dini öğütlerde bulunulması, Kur’an öğretilmesi, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ve sünnetin anlatılması, birlikte yaşamanın öneminin anlatılması, güzel ahlak, hoşgörü, saygı, adab-ı muaşeret, itaat ve Eşref-i Mahlûkat olarak insanın anlatılması, ailesinde anlatılmayan, çevresinde görmediği ve duymadığı bilgilerin kendisine en yakınından anlatılması ve öğretilmesi askeri motive edecektir.”

Kışlada camilerin ve mescitlerin kapatıldığı dönemler geride kaldı. Artık asker rahat rahat ibadetlerini yapabiliyor, diyen Şenocak açıklamasına şöyle devam etti:”Bu çerçevede sadece dini ibadetlerini yapan er ve erbaşların değil, aynı zamanda Peygamber Ocağı’nda bulunan bütün er ve erbaşların dini anlamda eğitilmeleri zorunludur. Bu Ordu, Müslüman Türk Milletinin Ordu’sudur. Bu çerçeveden baktığımızda, Ordu’nun imanlı olması, dünya milletlerinin ordularını titretecek bir güce kavuşturulması demektir.”

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapan din görevlilerinin, Genelkurmay Başkanlığı personeli olarak askere alınmaları halinde askerlik süresi boyunca ‘Din Hizmeti Sunmak’ üzere görevlendirilmeleri için yasa teklifi hazırladıklarını belirten Şenocak, şöyle devam etti: “3 Maddelik bir yasa teklifi hazırladık. Bu teklifi geçici Hükümet’e, siyasi partilere, Meclis Başkanlığı’na ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na resmi olarak ileteceğiz. Yasa teklifi ile din görevlilerinin kendileri ve aileleri bazı sıkıntılarından kurtulacakları gibi, devlette bundan kazançlı çıkacaktır. Devlet, askerde din görevlisi olarak görev yapanlara maaşlarının 3/1’ini ödeyerek bütçeyi rahatlatacaktır. Aynı zamanda sivil ibadethanelerde görev yaparak din görevlisi açığı kapatılacaktır. Umuyoruz ki, ilgili kurum ve kuruluşların dikkatini çekerek girişimde bulunmalarını sağlarız.”

İşte Din-Bir-Sen’in hazırlamış olduğu yasa teklifi:

MADDE 1-21/03/1927 tarihli ve 111 Sayılı Askerlik Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK- 11 Sayılı Kanuna tabii olarak silah altına alınacak yükümlülerden Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ve İlahiyat Fakültelerinde görev yapan 4 yıllık Dini Yükseköğretim mezunu görevliler, bu kanunun 10. Maddesinin 4. Bendinde belirtilen işlemlere tabii tutulmaksızın ihtiyaç fazlası olarak ayrılırlar ve temel askerlik eğitimini takiben bağlı bulundukları kıtaların emrine ‘Din Görevlisi’ olarak atanırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında çalışan diğer fakülte, meslek yüksekokulu, ön lisans, imam-hatip lisesi mezunu görevliler ise temel askerlik eğitimini takiben kışla içinde mevcut camii, mescitlerde din hizmeti sunmak üzere veya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile ihtiyaç gösterilen yerlerde din hizmeti sunmak üzere ‘İmam-Hatip’ olarak görevlendirilirler.

Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat Fakültelerinde çalışanların önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarının kıta içerisinde görev yapmaları halinde 3/1’ni, kıta dışarısında görev yapmaları halinde 3/1’ni almaya devam ederler.

Yükümlüler, Kışla dışarısında İmam-Hatip olarak görev yaptıkları sürece resmi elbise giyemez. Kışla dışarısında sürekli görevlendirilenlerin iaşesi karşılanmaz. Hizmet süresi, emsali erbaş veya erlerin hizmet süresi kadardır. Bu süre Askerlik Şubesi’nden sevk tarihinden başlar. Hizmetleri sırasında usulüne göre meslekle ilişkileri kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve maaşları kesilir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2015, 15:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner290

banner130

banner291