banner289

Vergide e-tebligat dönemi 1 Ocak’ta Başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan 1 Ocak 2016’da başlatılacak olan “Vergide Elektronik Tebligat Dönemi” bilgilendirme toplantısı Çine Vergi Dairesi binasında gerçekleştirildi.

Vergide e-tebligat dönemi 1 Ocak’ta Başlıyor
banner269
 Çine Vergi Dairesi Müdür Vekili Habibe Sayın, Çine Vergi Dairesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar için zorunlu olan vergide e-tebligat döneminin 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacağını belirterek, e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan mükellefleri uyardı.

Elektronik tebligatın usullerini belirleyen 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi gazete’de yayımlandığını anımsatan Sayın, elektronik tebligatın vergi dairelerince vergi kanunları uyarınca tebliği gereken elektronik imzalı evrakın Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesi olduğunu belirti.

“KURUMLAR VERGİSİ İLE TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇ YÖNÜNDEN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE ZORUNLU”

E-tebligat uygulamasının 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacağını ifade eden Sayın, kurumlar vergisi mükellefleri ile kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların e-tebligat sistemini kullanmalarının zorunlu olduğunu bildirdi. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlere e-tebligat yapılacağını dile getiren Sayın, “Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabilecekler. Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimini bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır. Sistemi kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri ise 1 Ocak 2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile internet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat başvurmaları ya da noter onaylı vekaletname ile başvurması gerekmektedir” dedi.

“KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRE ALINARAK E-TEBLİGAT ADRESİ EDİNİLECEK”

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verileceğini söyleyen Sayın, “Bu mükellefler böylece elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklar. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine ise internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek. Bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabilecekler” diye konuştu.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik imza ile imzalanacağını ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yapılacak muhatabın e-tebligat adresine iletileceğini belirten Sayın, “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi gereğince elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

“ZORUNLU OLDUĞU HALDE E-TEBLİGATA DAHİL OLMAYANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK”

Zorunlu olduğu halde e-tebligat sistemine dahil olmayanlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulunan Sayın, şunları söyledi:

“Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bildirimde bulunmayanlara veya e-tebligat sistemine dahil olmayanlara idare tarafından Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli özel usulsüzlük cezası miktarları ise birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında bin 300 lira, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 660 lira, bunların dışında kalanlar hakkında da 330 lira olarak belirlenmiştir. E-tebligat sistemini kullanması zorunlu olan mükelleflerin para cezası ödememeleri için yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor.”

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2015, 09:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner290

banner130