Çine Tapu Mağdurlarına Müjde

Çine Tapu Mağdurlarına Müjde

Çine’de İl Özel İdaresi tarafından vatandaşlara satılan arazilerin daha sonra satış iptal edilerek geri alınması nedeniyle doğan mağduriyetin giderilmesi için hazırlanan teklif, TBMM gündemine alındı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Rıza Posacı, 4342 sayılı Mera Kanunu’na eklenecek geçici madde ile Çine'deki tapu iptal sorununun çözüleceğini belirterek müjde verdi.

Posacı’nın açıklamasında, “Çineli Tapu Mağdurlarına Müjde 1989 yılında Aydın İl Özel İdaresi tarafından Mera vasfını kaybettiği ve köy yerleşik alanı içinde kaldığı gerekçesi ile tapulandırıp vatandaşlara satışı yapılan parseller, 2000 li yıllarda yanlış uygulama nedeniyle hazinenin açtığı tapu iptal davalarına muhatap olmuştur. 2006 yılına gelindiğinde söz konusu davalar vatandaş aleyhine sonuçlanarak tapular iptal edilmiştir. Aydın İli Çine İlçesi’nin 7 köyünde tapuları iptal edilen köylülerimizin sayısı 440 aile civarındadır. İptal davaları neticesinde vatandaşlar hem tapularını kaybetmiş hem de yargılama masraflarını ödemek durumunda kalmıştır. Çine’de mirasçılarıyla birlikte mağdur aile sayısı 600 aileyi geçmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için yaptığımız çalışmalar son aşamasına gelmiş olup konuyla alakalı kanun teklifi TBMM Gündemine alınmıştır. Buna göre 4342 sayılı Mera Kanunu’na eklenecek geçici madde ile “Aydın ili Çine ilçesine bağlı Kahraman, Yolboyu, Evciler, Karakollar,Çaltı, Kuruköy ve Yağcılar köy yerleşik alanlarında ve civarında yıllardan beri var olan köy yapıları nedeniyle mera, yaylak veya kışlak olarak kullanımının teknik açıdan mümkün olmadığı mera komisyonu tarafından tespit edilecek taşınmazlardan belediye, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanlar ile il özel idaresince 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilen veya aynı Kanuna ve diğer mevzuata göre satılan taşınmazların tescilleri ot bedeli dahil herhangi bir bedel talep edilmeksizin aynen devam eder. Bu taşınmazlar hakkında Hazinece dava açılmaz, açılmış olan davalardan vazgeçilir. Hazinece bu taşınmazlar hakkında belediye, il özel idaresi, hak sahibi olanlar veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar sonucunda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınıflandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda işlemleri yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hüküm uygulanır. Kararları infaz edilenler ise önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına bedelsiz olarak devredilir denilmektedir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner130