banner289

ADD Aydın Şubesi'nden Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Açıklaması

ADD Aydın Şubesi'nden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanlığına Aday Olan Recep Tayyip Erdoğan Yasal Düzenlemeler Gereği Derhal Başbakanlık Görevinden İstifa Etmelidir.

ADD Aydın Şubesi'nden Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Açıklaması
banner269

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nun 11.Maddesi’ne göre;

“Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek öğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir.”

Yasada geçen “diğer kamu görevlileri”  tabiri, Anayasa’nın 128/1 maddesinde de kullanılmış ve bu madde kapsamında bu tabirden kastedilenin ne olduğu hukukçular tarafından daha önce ele alınmıştır. Anayasa’nın 128/ 1 Maddesinde geçen “diğer kamu görevlilerini” hukukçular şöyle gruplamaktadır;Statüter konumdaki görevliler (silahlı kuvvetler personeli, hakimler ve savcılar, üniversite akademik personeli)

Siyasi nitelikteki görevliler (Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve mahalli idarelerin seçimle gelen görevlileri)

Kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlar,

İdari sözleşme ile istihdam edilen sözleşmeli ve geçici personel

Anayasanın 128/1 de tanımlanan diğer kamu görevlileri arasında BAŞBAKAN da sayıldığına göre, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nın 11.maddesindeki diğer kamu görevlileri arasında Başbakan’ın olduğunun kabulü kaçınılmazdır. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu Anayasa’nın 128/1 deki “diğer kamu görevlileri” tanımını yok sayamayacağına göre, Yüksek Seçim Kurulu yasada açıkça Başbakan’dan bahsedilmediği gerekçesi ile başbakanın istifasının gerekmediği yönündeki açıklaması ile açıkça hataya düşmüştür. YSK’nın bu açıklaması açıkça bir anayasa ihlali olup yok sayılmalı ve Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen başbakanın adaylığının kesinleştiği 8 Temmuz 2014 tarihinde derhal istifa etmesi gerekir.

SİYASİ AHLÂK GEREĞİ OLARAK DA BAŞBAKAN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR.

Cumhurbaşkanlığına şu ana kadar gösterilen aday sayısı üçtür. İlk kez halk karşısına çıkacak olan adaylar arasında eşit olanaklarla bir yarışın olması siyasi ahlak gereğidir. Cumhurbaşkanlığına aday olan başbakan istifa etmeyerek bu yarışta kamu gücünü kullanmayı düşünmektedir. Bir taraftan devletin tüm olanaklarını ve maddi kaynaklarını kullanarak açılışlar yapmaya devam edecek, bir taraftan da bu açılışlarda Cumhurbaşkanlığı adaylık propagandasını yapacaktır. Bu tavır siyasi ahlak ile bağdaşmadığı gibi halkın parası ile siyasi bir çalışma yapılması hukuken de suç oluşturacaktır. Başbakanın, devletin maddi olanaklarını, korumalarını, polislerini, valilerini, kaymakamlarını, belediye başkanlarını kullanarak seçim gezileri yapması siyasi ahlaksızlık olacaktır. Burada yasal bir hakkın kullanıldığı, devletin devamlılığı gibi ahlaki temelden yoksun gerekçelerin ortaya konulması başbakanın ahlaki çöküntüsünü kurtaramayacaktır. Bir tarafta devletin maddi olanaklarını kendi siyasi çalışmasına seferber edecek bir Cumhurbaşkanı adayı olan başbakan olacaktır, diğer tarafta ise seçim çalışmasını yürütecek güçlü maddi kaynaklara sahip olmayan adaylar. Bu haksızlıktır, adaletsizliktir. Her konuşmasında uğradığı haksızlıkları anlatan, adalet üstüne nutuklar çeken Cumhurbaşkanlığı adayı Başbakan’ın hem ahlâken  hem de adaletsizliği ortadan kaldırmak adına adaylığının kesinleştiği tarihte derhal istifa etmesi gerekir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014, 12:57
YORUM EKLE
YORUMLAR
teoman ak
teoman ak - 7 yıl Önce

pardondaaaa ben orda başbakanında istifa etmesi gerektiği maddesini göremedim ???

SIRADAKİ HABER

banner290

banner130

banner291