banner323

SON VİRAJDAYIZ...

Çevre felaketleri doğadaki çeşitli unsurlara ve dolaylı veya dolaysız olarak da ilgili diğer unsurlarına zarar veren ve insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir. Doğal kaynaklı felaketlere ise doğal afet diyoruz...

Dünyamız Milyonlarca yıl süren biyolojik süreçlerin sonucunda oluşan doğal hayat içindeki unsurların karşılıklı dengesi ile varlığını korumuştur.  Bugün çok kolay bir şekilde yok ettiğimiz 10 cm’lik toprak bile milyonlarca yılda oluşmaktadır. İnsanoğlu tarafından tarih boyunca çevreye, dünyaya verdiği zararı doğal afetler yüzde birini vermemiştir. Doğal Afetler İnsanoğlu tarafından yapılan suistimallerin yanında çok önemsiz kalmaktadır. Maalesef insanlık bunu da son 100 yılda yapmıştır.

Doğal Enerji diye de adlandırabileceğimiz yenilenebilir enerji olarak adlandırılan Jeotermal enerji (Dünyadaki gibi Reenjeksiyon yapılırsa, akışkanlar çevreye bırakılmaz ise)  doğaya karbon emisyonu vermeyen, en çevreci, zararsız enerjidir.

Jeotermal enerji ile elektrik üretiminde, Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezi olan Aydın ovası en eski teknoloji vahşi sistem kullanılarak yok edilmektedir. Mevcut 14 Jeotermal Santralın onunda Reenjeksiyon sistemleri yoktur. Olanlarda sağlıklı kullanmamaktadır. Uzmanlar Aydın ovasının 10 - 20 yıl içerisinde biteceğini açıklamakta, Aydında Kanser vakaları Türkiye’nin ortalamasının % 35 üzerinde artmış kimin umurunda, denetim yapacak kurumlar deve kuşu misali çevre kirliliklerine, kanser vakalarına bir haber. Havanın, suyun, toprağın, öteki tüm doğal kaynakların yalnız kirlenme değil, tükenme tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu biliyoruz.

İnsanoğlunun çevresiyle olan ilişkilerini, gelecek kuşakları da düşünerek, yüksek bir sorumluluk bilinciyle düzenlemesi gerekiyor. Jeotermal kaynakların sürdürülebilir olması için aynı zamanda da zorunlu olan REENJEKSİYON sistemi neden yapılmaz. Olmadığı halde Çevre Müdürlüğü, Aydın BŞB çevre birimi neden göz yumar, bu bilgisizlik değil görevi ihmal, suiistimaldir. Her düzeyde görev yapan yöneticiler bu felaketten sorumludur.

Tüm toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda olduğu gibi, çevre sorunlarına da, uzun erimde, halkın sahip çıkmasıyla çözüm bulunabileceği UNUTULMAMALIDIR.

Doğa kendi içinde doğal afet ile oluşan felaketleri bir şekilde düzenleyebilmekteyken insanoğlunun eliyle ortaya çıkan felaketler suni bir takım koşullar oluşturduğundan doğa kendi kendini yenileyememekte Jeotermal akışkanlarının kirliliği, küresel ısınma gibi insanlığı hiç de kolay kolay kurtulamayacağı felaketlerle Dünya yok edilmektedir.

Jeotermal kirliliği çevre felaketi yüzlerce yıl sonra değil ayni nesil içinde bile gözle görülebilecek etkilerini beraberinde getirmektedir.

Verimli topraklarımıza, dağlarımıza ve sularımıza sahip çıkmak için yarın çok geç olabilir. YORUM EKLE

banner290

banner130