Küçük Menderes takibe alınıyor

Küçük Menderes Nehri’ni takibe alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İzmir ve Aydın Valilikleri ile ilgili belediyelere yazı gönderdi.

Küçük Menderes takibe alınıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Küçük Menderes Nehri Havzasının korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi için Bakanlıklar, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir takip komisyonu kurulması için harekete geçti.

30’a yakın kurum ve kuruluşun temsilcisinin bulunacağı komisyon, Küçük Menderes Havzasında atıksu ve katı atık tesislerinin kurulması, zirai kaynaklı kirliliğin kontrol edilmesi, ağaçlandırma, su kalitesinin izlenmesi, denetim, temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, yapılacak işler için teknik ve ekonomik destek verilmesi çalışmalarını takip edecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, İçişleri Bakanlıkları, İzmir ve Aydın illerinin Valilikleri ile alakalı belediyeleri, sanayi ve ticaret odaları ile İller Bankası ve Türkiye Belediyeler Birliği’ne bir yazı gönderdi.

EYLEM PLANI UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu imzasıyla gönderilen yazıda, ülkemizdeki 25 adet su havzasından öncelikli olarak belirlenen 15’i için Havza Koruma Eylem Planı hazırlandığı belirtildi. Yazıda, “Hazırlanan planların eylem takvimine göre takibi havza önceliklerine göre Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmekte olup, uygulamalarının sağlanması aciliyet arz etmektedir. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşmektedir” denildi.

Küçük Menderes Havzasının öncelikli havzalarımız arasında yer aldığı belirtilen yazıda, kirlenmenin kontrol altına alınması ve kabul edilebilir sınırlar içine çekilebilmesi için birçok çalışma yapıldığı, bu çalışmalar neticesinde “Küçük Menderes Havzası Koruma Eylem Planı” hazırlandığı ifade edildi.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KURULACAK

Eylem planında bütün tarafların üzerine düşen görevlerin belirtildiği ve iş takvimine bağlandığı kaydedilen yazıda, istenilen sonuca ulaşılması için eylem takvimindeki uygulamaların neticelendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yazıda, Küçük Menderes Havzası Koruma Eylem Planının ana bileşenleri ve sorumluları şöyle açıklandı: “Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Kurulması ve İşletme: Havzadaki yerleşimlerin atıksu arıtma tesislerini kurmaları ve mevzuata uygun olarak çalıştırmaları, Belediye Kanunu ve Çevre Kanunu gereği Belediyelerin mükellefiyetindedir. Bu konuda belediyelerin mesuliyetlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkartılan Yönetmelikler çerçevesinde münferit sanayi tesisleri ve OSB’lerin atıksu arıtma tesislerini kurmaları ve mevzuata uygun olarak çalıştırmaları sanayicilerin ve OSB’lerin mükellefiyetindedir. Atık işleme, geri kazanma ve bertaraf tesislerini kurma ve sorumluluk sahasındaki bütün atıkların toplanmasını sağlayarak bu tesisleri işletme faaliyetlerinden Çevre Kanunu ve Belediye Kanunu gereğince belediyeler sorumludur. Bu konuda belediyelerin mesuliyetlerini yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir”

KİRLİLİK KONTROL ALTINA ALINACAK

Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolüyle ilgili olarak ise, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mesuliyetinde olup, eylem planının ilgili iş kalemindeki faaliyetlerin takibi ve denetimi önemlidir. Zirai kaynaklı toprak kirliliğinin kaynağında kontrolü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğundadır. Erozyonla mücadele ve ağaçlandırma faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Küçük Menderes Nehrinin sürekli olarak izlenmesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Mevcut izleme noktalarının değerlendirilmesi ve çevrimiçi izleme noktalarının belirlenmesi ve izleme programının oluşturulması konularında ‘Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ile ‘ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ DSİ’ye teknik destek verecektir. Evsel, münferit sanayi, OSB ortak ve diğer bütün atıksu arıtma tesisleri ile katı ve tehlikeli atık işleme, geri kazanma ve bertaraf tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak işletilmesini temin için denetlenmesi, denetim sonucu saptanan usulsüzlüklerin giderilmesi için uygulanacak yaptırımlar hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerekli işlemleri yapması gerekmektedir. Kaynakların verimli kullanılması ve su kirliliği ile etkili mücadelede belediyeler, sanayi ve diğer sektörlerde çevre koruma kapasitesinin geliştirilmesi, özellikle zeytin, zeytinyağı gibi sektörlere yönelik özel çevre koruma tedbirlerinin geliştirilmesi, sanayide temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, belediye ve sanayicilerin eğitimleri, belediyelerin idari denetimi ve su/atıksu tarifelerinin düzenlenmesi hususları havzanın iyileştirilmesi ve korunması maksadıyla tedbirlerin geliştirilmesi gerekmekte olup, belediye, sanayi ve diğer kuruluşların teknik ve ekonomik açıdan desteklenmesi önem arzetmektedir” ifadelerine yer verildi.
Yazıda, Küçük Menderes Eylem Planı’nın başarıyla uygulanabilmesi ve hedeflenen sonuca ulaşılması için sanayici ve belediyeler dahil ilgili her kurum ve kuruluşun belirtilen vazifeleri yerine getirmeleri ve acil olarak eylemlerin uygulamaya geçirilebilmesi maksadıyla, bir takip komisyonu oluşturulacağı kaydedilerek, kurum ve kuruluşların yetki sahibi birer temsilci bildirmesi istendi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner130