Yeni Defter Beyan Sistemi Esnafa Anlatıldı

Yeni Defter Beyan Sistemi Esnafa Anlatıldı

Çine Esnaf Odaları üyelerine yönelik uygulamaya konulan yeni Defter Beyan sistemi ile ilgili toplantı yapıldı. Çine Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Mehmet Gülpınar mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması konusunda bilgiler verdi.

Çine Esnaf Odaları üyelerine yönelik Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Esnaf Odası Mali Müşaviri Selim Akbayrak, Esnaf Odası başkanı Metin Uyar ve Çine Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Mehmet Gülpınar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Esnaf Odası Başkanı Metin Uyar, toplantıyı üyelerin değişen yeni vergi sistemiyle ilgili bilgilendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Ayrıca Başkan Uyar bu konuda esnaflara yardım olacaklarını belirtti. Toplantı sonrası konuşmacılar katılımcıların sorularını cevaplayarak bilgilendirdi.

Kimler, Nasıl Yararlanacak

Yeni Defter Beyan sisteminin, serbest meslek kazancı elde eden, basit usule tabi işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin yararlanabileceği ifade eden Çine Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Mehmet Gülpınar, “Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen sistemdir. Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, basit usule tabi mükellefler işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler faydalanabilecek. Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular basit usule tabi olan mükellefler açısından 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılacak. Basit usule tabi mükellefler başvurularını; Kendileri, aralarında 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi kullanımı aracılık ve sorumluluk sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin) düzenledikleri meslek odaları, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları, aracılığıyla yapabilecekler. Sisteme giriş yapılarak gelir ve giderler elektronik ortamda kaydedilebilir, defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturabilir, saklanabilir ve beyannameler hazırlanarak onaylanabilir. Diğer taraftan Sistem üzerinden fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgeler elektronik ortamda düzenlenebilecek. Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınacaktır. Sistem üzerinden tutulan kayıtların muhafaza yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığına aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından girilen kayıtları elektronik ortamda muhafaza edecektir. Evet.5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan “Meslek Odaları” basit usulde vergilendirilen üyelerinin kayıtlarının tutulması ve beyannamelerinin gönderilmesi için Sistemi kullanabilecekler. Meslek odalarının bu şekilde Sistemi kullanabilmeleri için basit usulde vergilendirilen üyeleri ile 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi’ni imzalaması ve bu sözleşmeye ilişkin bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndermesi gerekmektedir” şeklinde açıklama yaptı.

“Defter beyan sistemi önemli”

Esnaf Odası Mali Müşaviri Selim Akbayrak, “Defter Beyan Sistemi ile vergiye uyum maliyetlerinin azaltılmasını, hataların oluşmadan önlenmesini bu manada kayıtları ve beyannamelerini ön denetimden geçirerek oluşturabilmeyi, defterleri elektronik ortamda oluşturmayı, muhafaza etmeyi, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmeyi ve vergiye gönüllü uyum seviyelerin artırılmasını hedefliyoruz” dedi. 

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2018, 01:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner150

banner130