Eğitim Sen, “Eğitimde Çöküşü Yaşıyoruz!”

Eğitim Sen, “Eğitimde Çöküşü Yaşıyoruz!”
Eğitim Sen Çine Şube Başkanı Alp Özerdem, eğitim sisteminde büyük bir çöküş yaşıyoruz diyerek, TEOG sınavındaki değişikliklere tepkisini dile getirdi.

Eğitim Sen Çine Şube Başkanı Alp Özerdem yazılı basın açıklaması yaparak yeni eğitim-öğretim yılını değerlendirdi. Özerdem, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılarak yerine başka bir sınavın gelmesi halinde eğitimde yaşanan kaosun derinleşeceğini belirterek, "Öncelikli yapılması gereken, sınavların adını değiştirerek toplumu kandırmak değil, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmak olmalıdır" dedi.

Eğitim Sen Çine Şube Başkanı Alp Özerdem açıklamasında; “2017-2018 eğitim öğretim yılı, başta öğrencilerimiz, öğretmenler, eğitim emekçileri ve veliler olmak üzere, ağır sorunlar gölgesinde, her zamankinden daha zor koşullarda açılmıştır. 18 Eylül 2017 tarihi, 18 milyon öğrenci, 900 bini aşkın eğitim emekçisi açısından sadece okulların açılmasını ifade etmemektedir. Bugün, toplumun tamamını ilgilendiren eğitim alanına yönelik çok yönlü saldırı ve tehditlerin yaşandığı, laik, bilimsel eğitim anlayışına açıkça meydan okunduğu yeni dönemin ilk günü olmuştur.

Ne yazık ki eğitimde çöküşü yaşıyoruz

Kamuda ve eğitimde siyasi ve idari kararlarla hayata geçirilen hukuksuz ihraçlar, açığa almalar, sendikal faaliyetler nedeniyle yaşanan sürgünler, bilime meydan okuyan yeni müfredat öğrencilerin yarış atı gibi sınavdan sınava koşturması, öğretmenlerin mülakat sınavı ile sözleşmeli istihdam edilerek güvencesiz çalışmaya mahkum edilmesi, büyük çoğunlukla liyakatı olmayan kişilerin yandaşlık kıstasıyla idareci yapılması vb sorunlar zaten sorunlu olan eğitimin niteliğinin daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Eğitimdeki Cemaat yapılanmalarıyla en çok mücadele etmiş, fakat KHK’larla ihraç edilmiş arkadaşlarımız derhal görevlerine iade edilmelidir.

Sınavların Adı Değiştirilerek Toplum Kandırılmamalı

MEB, yıllardır yaptığı değişikliklerle eğitim sistemini yap-boz tahtasına çevirmiş, son olarak yeni müfredat ve TEOG üzerinden yürütülen tartışmalarda görüldüğü gibi, öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak dışında eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek yerine, eğitimde yaşanan kaosu derinleştirecek adımlar atmaktadır. Eğitim sistemimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitmemekte, sadece yapılacak olan sınavlara hazırlamaktadır. Öncelikli olarak yapılması gereken, sınavların adını OKS,SBS,TEOG gibi isimlerle değiştirerek toplumu kandırmak değil, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmak olmalıdır.

Yeni Müfredatın İçi Boşaltılmaya Çalışılmış

Laik-bilimsel eğitimi savunan bizlerin, eğitim düşmanı yeni müfredata karşı yürüttüğümüz mücadeleden rahatsızlık duyanlar, okulların açılmasına sayılı günler kala aldıkları hukuk dışı sürgün kararlarıyla haklı mücadelemizi zayıflatarak, bilim düşmanı eğitim politikalarını daha rahat hayata geçirmeyi hedeflemişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL’lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat programını tamamen yenilemiştir. Yeni müfredatın daha önce 1., 5. ve 9. Sınıflardan itibaren uygulanacağı belirtilmiş, ancak daha sonra bütün sınıflarda uygulanacağı açıklanmıştır. Yeni müfredat öğretim programları ve ders kitaplarında doğrudan bilim, felsefe, tarih ve sanat dersleri hedef alınarak “ideolojik ayıklama” yapılmış, başta Fen bilimleri olmak üzere bilim derslerinde ünite ve kazanım sayıları azaltılmış, tarih dersleri olmak üzere, pek çok ders iktidarın dünya görüşüne paralel şekilde düzenlenmiştir. Evrim Teorisi’ne neredeyse hiç değinilmemiştir.  Cumhuriyet değerleri, devrimler ve Mustafa Kemal Atatürk birçok konudan ayıklanmış, içi boşaltılmaya çalışılmıştır.

Öğrencilerimiz Sınav Cenderesinden Kurtarılmalıdır

İlköğretimden başlayarak üniversiteye kadar, sürekli olarak yapılan sınavlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması mümkün değildir. Tamamen sınavlara endeksli bir eğitim sisteminde, bir gecede TEOG’u kaldırıp, yerine oldubittiyle başka bir sınav veya uygulama getirmeye çalışmak, iktidarın eğitimdeki başarısızlığının kanıtıdır. TEOG Sınav takvimini ve açık uçlu sorular da sorulacağını açıklayıp, ertesi gün TEOG kalktı diyen bir Milli Eğitim anlayışı,  çocuklarımıza hiçbir gelecek sunamaz. İlköğretimden itibaren üniversiteye kadar yapılan sınavlarda çocuklarımız ve gençlerimiz resmen yarıştırılmakta, birbirleriyle ezici rekabet etmeleri istenmektedir. Oysaki, onları geliştiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandırıcı, nitelikli bir eğitim anlayışı benimsenmelidir. Üniversiteyi bitirip, KPSS sınavı mağduriyeti yaşayıp, atama bekleyen, iş bulamayan on binlerce gencimiz bunalım içindedir.”

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2017, 13:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner150

banner130