banner289

Tabip Odası “Kamu Hastanelerindeki döner sermaye adaletsizliklerine acil çözüm bekliyoruz”

Aydın Tabip Odası Aydın Kamu Hastanelerinde döner sermaye dağıtımının adaletsiz olduğunu iddia etti.

Tabip Odası “Kamu Hastanelerindeki döner sermaye adaletsizliklerine acil çözüm bekliyoruz”
banner269
 Tabip Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada “Gün geçmiyor ki Sağlıkta Dönüşüm ile getirilen performans sistemi, bununla alakalı gelir adaletsizliği meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını mağdur etmesin. Türkiye’nin farklı illerinde kamuda çalışan hekimler döner sermaye ek ödemelerinin yapılmadığı ya da eksik yapıldığını belirtmektedir. Sağlıkta Dönüşüm sonucu Türkiye'de şu anda yaklaşık 120 hastane hiç döner sermaye dağıtamaz seviyeye gelmiş,500 civarında hastane ise daha az ek ödeme dağıtarak sağlık çalışanların mağduriyetine sebep olmaktadır.

Aydın'da da var olan tüm ilçe entegre hastaneleri ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde uzun süredir hekimlere cüzi miktarda döner sermaye dağıtılmakta diğer sağlık personellerine ise aylık 20-200TL arası dağıtılmakta veya bazen hiç döner sermaye dağıtılamamaktadır. Tüm sağlık çalışanları özverili şekilde yeterli süre ve miktarda hastaları muayene etmiş, ameliyat yapmış olsalar bile hastane masraflarının fazla, gelirlerinin ise az olduğu hastane yöneticileri tarafından gerekçe gösterilerek yani kaynak yetersizliğini öne sürülerek sağlık çalışanlarına döner sermayeler az olarak dağıtılmakta veya bazen hiç dağıtılamamaktadır.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesindeki bu haksız ve adaletsiz uygulamalar nedeni ile pek çok hekim hastaneden ayrılmış, diğerleri de ayrılma noktasına gelmiş, hastanede kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti verilmesi zorlaşmıştır.

Bu durumdan rahatsız olan sağlık yöneticileri kalıcı ve kesin çözüm getirmek yerine sağlık çalışanlarına daha fazla ek yük getiren ama sorunun çözümüne hiç katkısı olmayan günü birlik uygulamalarla çözüm bulmaya çalışmaktadır. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine geçici görevlendirmeler ile Dahiliye, KBB, Göz, Üroloji ek poliklinikleri açarak veya bazı çocuk servislerini kapatarak buralara FTR, sikiyatri gibi servisleri taşıyarak yani "Doğan görünümlü Şahin araç" yaratan ülkenin insanlarına özenti duyarak "Genel Devlet Hastanesi görünümlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi “icat ederek çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Fakat bugün geldiğimiz nokta itibari ile bu günübirlik çözüm girişimleri sorunları gidermekten uzak kalmış hastanenin gelirlerinin artışına, sağlık çalışanların adaletsiz döner sermaye sorunlarına, iş barışı ve uyumuna, hastanede verilen hizmetlerin aksamasına çözüm olamamıştır.

Adaletsizliğinin Kaynağı performansa Göre Ödeme Uygulamalarıdır

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi sağlık çalışanların mutsuzluğu, umutsuzluğu tahammül sınırlarını aşmış, sürdürülebilir  olmaktan çıkmıştır. Bu hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşadıkları gelir adaletsizliğinin kaynağı temelden yanlış olan "performansa göre ödeme" uygulamalarıdır. Meslektaşlarımızın uzun süredir sürdürdükleri, sorunları yetkililerle görüşerek çözme çabası da karşılık bulmamıştır. Ne yazık ki hastane çalışanları mevcut durumun uzun süredir çözümsüz ve ilgisiz şekilde sürmesi nedeni ile üretimden gelen güçlerini kullanarak pek çok eylem sellik faaliyetlerine geçme aşamasına itilmişlerdir. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Hastane idaresi ivedilikle yaşanan sorunu ve mağduriyeti gidermekle yükümlüdür ve bir an önce hareke geçmelidirler.

 

Biz Aydın Tabip Odası olarak Aydın'da ilçe entegre devlet hastanelerinde ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yaşanılan bu sorunların hasta ve sağlık çalışanların daha fazla mağduriyetine sebep olmadan bir an önce kesin ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. Aslında Bakanlık bünyesinde, zor durumdaki hastanelerin kullanabilmesi amacıyla oluşturulmuş olan bir fon bulunmaktadır. Bu fona her hastane, çalışanların döner sermaye gelirlerinden de keserek düzenli olarak kaynak aktarmaktadır.

Fonda hâlihazırda biriken tutar bilinmemektedir. Diğer yandan Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı'na ilişkin 2014 yılı raporu, hastanelere yani hekimlere ve sağlık çalışanlarına ait döner sermaye paylarının fon aracılığıyla merkeze alınarak izinsiz olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştır.  Bu tutar tam olarak 830 Milyon 285 Bin 124 Lira 51 kuruştur.  Sayıştay’ın raporunda “Bakanlık merkez döner sermaye saymanlığı hesabında yer alan emanet niteliğindeki kaynakların merkez birimlerince harcanması, gider olarak raporlanmaması ve yetkisiz yıllara yaygın yüklenmelere girişilmesi” başlıca usulsüzlükler arasında gösterilmektedir.

830 Milyon Liranın Hesabı Verilmelidir

Sağlıkta Dönüşümle hekimler her ay daha çok hasta baktıklarını, daha çok çalıştıklarını ifade etmekte, aylık gelirlerinin giderek düşmesini izah edememektedirler. Bu noktada Sayıştay raporu gerçeği bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Bakanlık, çalışanların döner sermayelerinden kestiği 830 milyon liranın hesabını kamuoyu önünde vermelidir.

Türkiye ve Aydın'da pek çok hastane ve sağlık çalışanı döner sermaye uygulamalarındaki haksızlık, adaletsizlik nedeni ile ekonomik sıkıntı çekerken, sağlık çalışanların gelirlerinden kesilen bu paraların kendileri için değil, belgesiz ve denetimsiz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından harcanmasını bizlerin kabul etmesi mümkün değildir. Bizler Sağlık Bakanlığını şeffaf olmaya, bizlerden kesilen paralardan olan 830 milyon 285 bin 124 lira 51 kuruşu nereye harcandığını açıklamaya davet ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2015, 10:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner290

banner130